Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

BESKJÆRING AV TRÆR KREVER BIOLOGISK KUNNSKAP OG ERFARING

Trær trenger ofte spesiell pleie. Årsaken kan våre langt fremskreden alder, kvelende forurensningspress eller dårlige vekstbetingelser. For å kunne gjøre en tilfredstillende jobb må man forstå hvordan forskjellige arter trær oppfører seg, også efter at noe er skåret bort. Beskjæring må derfor baseres på et helhetssyn som omfatter både forebyggende og vedlikeholdende tiltak.

TREPLEIE OG BESKJÆRING KAN UTFØRES HELE ÅRET

Tidligere trodde man at sevjen steg fra røttene og opp til kronen, og at beskjæring måtte utføres før sevjen steg. Nå vet vi at energi i form av stivelse, blir lagret lokalt i stammen og i grenene over hele treet, og at beskjæring kan utføres hele året.