Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

SUNNE TRÆR BESKYTTER VÅR HELSE

Tenk deg godt om før du fjerner etablert trevegetasjon. Sunne trær skaper lunhet og ro, og er effektive som støy-, støv- og forurensningsbarrierer mot bilveier og industri. Vel vitende om at trær produserer det oksygenet vi puster inn og binder den CO2 biler og industri utskiller, blir det ekstra viktig å ta vare på den beskyttende vegetasjonen vi har rundt oss. Et stort og friskt tre kan ta opp inntil 60 kg støv og forurensning i løpet av ett år.

Foto: Tore Hagman