Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

MED TAUKLATRETEKNIKK NÅR VI ALLE DELER AV TREKRONEN

Det er ikke nødvendig å benytte store og kostbare arbeidsmaskiner for å komme til på utilgjengelige steder. Tauklatreteknikk med motorsag er en sikker metode og idag den mest effektive og skånsomme. Vegetasjonen under og rundt trærne blir ikke skadet og metoden kan med stor fordel benyttes ved beskjæring eller felling av vanskelig tilgjengelige trær i seksjoner.

Foto: Jonny Øvergaard