Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

TRÆR KAN FÅ SJOKKSKADER

Ukyndig beskjæring kan forårsake store ødeleggelser og gjøre uopprettelige skader. Skrekkeksemplene kjenner de fleste. Det er vanskelig å gå forbi et døende tre uten å reagere.
En brutal og tilfeldig kutting eller beskjæring gjør at ny vekst får en unaturlig og stygg form. Kutting av trekroner resulterer f. eks. i skudd som vokser rett oppover (såkalte sopelimer eller vannskudd), noe som gir enda tettere vekst og mer skygge til omgivelsene. I verste fall kan dette føre til at det oppstår indre skader i stammen og at treet gradvis mister sin livskraft. I løpet av få år vil et toppkappet tre få råte og utgjøre en fare for omgivelsene fordi store grener kan knekke av.