Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

SKADEDE ELLER SVAKE TRÆR KAN FÅ NYTT LIV

Når et tre blir påført alvorlige skader, blir det sjeldent fjernet eller erstattet med et nytt. Det er derfor lønnsomt å starte tidlig med trepleie før det må settes inn akutte tiltak. Utgangspunktet for et vellykket resultat er at alle inngrep baseres på biologisk kunnskap og erfaring. For å sikre en sunn og naturlig utvikling, vil også oppfølging og vedlikehold få stor betydning for resultatet.