Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

LARS HONNINGSVAAG TREPLEIE OG STUBBEFRESING

Lars Honningsvaag er ISA Board-Certified Master Arborist og en ledende aktør innen profesjonell trepleie i Norge. Virksomheten ble etablert i 1990 og er basert på omfattende kunnskap om trærs liv og levned, effektive arbeidsmaskiner og betydelige tekniske ressurser.

Trepleiefirmaet arbeider seriøst for å bedre levevilkårene for gamle trær i byer og kulturlandskaper, og er anerkjent som drivkraft i utviklingen av trepleiefaget. Følgelig er taksering av trær, skader, risikovurdering og oppfølging i forbindelse med byggesaker en naturlig del av virksomheten.

Bestillere av trepleietjenester og stubbefresing er hovedsakelig privatkunder og bedrifter, samt kommunale og statlige etater i Oslo og østlandsområdet. Store oppdrag utføres også i byer og tettsteder andre steder i landet.

Telefon: 22 73 12 62. Mobil: 92 04 33 33. E-post: lars@trepleie.no

Design/Tekst/Webmaster: ARTCOM visuell kommunikasjon, Fagertunveien 4E, 0281 Oslo. Telefon 22 73 43 38.
E-post: post@artcom.no. © Alt innhold er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk. Oppdatert 10.11.2010.